Güneş Enerjisi Sistemlerinde Türkiye’nin öncü firmalarından olan Solar Power, geleceğin enerji teknolojisi olan güneş enerjili sistemler hakkında sizleri bilgilendirmeyi kurumsal misyonunun bir parçası olarak görmektedir. Bu sayede bu teknolojiyi ülkemizde yayarak aynı zamanda doğaya ve insana karşı olan misyonumuzu da gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyoruz.

Giderek azalan konvansiyonel enerji kaynakları günümüz dünyasında savaşlara, ekonomik krizlere, küresel ısınmaya sebep olan çevre ve hava kirliliğine ve daha birçok trajediye sebep olmaktadır. Dolayısıyla insanlık enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarına yönelmek zorundadır. Güneş enerjisi ise bu kaynaklar arasında ulaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve verimliliğiyle en önde gelen yenilenebilir enerji kaynakları arasında yeralmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı siz de ihtiyacınız olan güneş enerjisi uygulaması hakkında bilgi ve tavsiye almak, ücretsiz keşif ve danışmanlık hizmetimizden faydalanmak veya sadece bu konuda merakınızı gidermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Lisans Gerektirmeyen Sistemler ( 1 – 1000 kW) Solar Power Yenilenebilir Enerji Kaynakları Danışmanlığı Güneş Enerji Santralı(GES)

 • Güneş enerjisi potansiyeli belirlenmesi
 • Saha geliştirme ve temini
 • Saha, zemin ve yol çalışmaları
 • Yakın gerilim hatlarının incelenmesi
 • Elektrik şebekesine bağlantı için uygun yerlerin belirlenmesi
 • Yerleşim noktalarının belirlenmesi
 • Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin incelenmesi
 • Elektrik üretim modellerinin analizi
 • En uygun sistem tasarımının yapılması
 • Ekipman seçimi ve projelendirilmesi
 • Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi
 • Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
 • Yatırım seçeneklerinin sunulması
 • Teşvik kapsamına elverişli durumların belirlenmesi
 • Lisans başvuru dosyalarının hazırlanması
 • Lisans sonrası proje ve müşavirlik hizmetleri

 

Lisans Gerektiren Sistemler ( 500 kW – 100 MW) Solar Power Yenilenebilir Enerji Kaynakları Danışmanlığı Güneş Enerji Santralı(GES)

 • Sistem kurulacak yerin belirlenmesi, uygun olmaması durumunda yeni yer belirlenmesi
 • Müşterinin elektrik tüketiminin belirlenmesi
 • Sahanın rüzgar veya güneş verileri analizi ve yorumlanması
 • Şebeke yapısının incelenmesi
 • Arazi zemin şartalarının incelenmesi
 • Veriler doğrultusunda uygun sistem seçimi
 • Ön fizibilite raporunun sunulması
 • Müşavirlik