Şebeke Bağlantılı (On Grid)

Dünyada en popüler fotovoltaik elektrik üretimi uygulaması binaların çatılarındaki ve cephelerindeki PV panellerden elde edilen gücün elektrik şebekesine aktarılmasıdır. Bu uygulamada fotovoltaik elektrik üretim sistemi adeta bir mini elektrik santrali gibi çalışır. Fotovoltaik panellerden üretilen elektrik ayrı bir sayaç üzerinden ayrı bir tarifeden şebekeye satılır.

Bu uygulamaya şebeke bağlantılı fotovoltaik elektrik üretim sistemi uygulaması adı verilmektedir. Her ne kadar bazı ada sistemlerinde de şebeke bağlantısı mevcut olsa da, bu bağlantı şebekeden alınan güç ile akülerin şarj edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Burada bahsedilen şebeke bağlantılı sistem, ada sisteminden farklı olarak fotovoltaik gücü şebekeye aktarmakta ve şebeke bağlantısı terimi, şebekeye doğru bir güç akısı olduğu anlatmak için kullanılmaktadır.

Bu şekilde dağılmış yapıda mini günes elektriği santralleri kurmanın ana avantajları, elektriğin tüketildiği yere yakın olarak üretilmesi sonucunda enerji iletim kayıplarının azalması ve özellikle güneşli bölgelerde iklimlendirme cihazlarının yol açtığı tepe güç ihtiyacını telafi etmesidir. Son yıllarda petrol fiyatlarındaki artış ve yaşanan küresel ısınma, ülkeleri bu sorunlara çözümler üretme yolunda yeni çareler aramaya itmiştir. Bu çözümler arasında, yenilenebilir enerjilere doğru bir yönelim artısı öne çıkmaktadır.

Bu şekilde dağılmış yapıda mini güneş elektriği santralleri kurmanın ana avantajları, elektriğin tüketildiği yere yakın olarak üretilmesi sonucunda enerji iletim kayıplarının azalması ve özellikle güneşli bölgelerde iklimlendirme cihazlarının yol açtığı tepe güç ihtiyacını telafi etmesidir. Son yıllarda petrol fiyatlarındaki artış ve yaşanan küresel ısınma, ülkeleri bu sorunlara çözümler üretme yolunda yeni çareler aramaya itmiştir. Bu çözümler arasında, yenilenebilir enerjilere doğru bir yönelim artısı öne çıkmaktadır.

Yenilenebilir enerjilerin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması yüzünden, bu sistemlerin yaygınlaştırılması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Şebeke bağlantılı güneş enerjisi sistemlerinin dünya pazarının %85’i oranında yaygınlaşmasının temel nedeni bazı gelişmiş ülkelerde uygulanan yüksek fiyatlı güneş elektriği satın alma tarifeleri ve satın alma garantileridir.

Şebeke Bağlantılı Sistem Tasarımı

1- Sistemin gücü ihtiyaçla değil, PV panellerin kurulabileceği alan büyüklüğü ile ya da bu sistemin kurulması için ayrılmış bütçe ile sınırlıdır. Üretilen elektrik yüksek fiyatlı bir tarife ile satılacağı için mümkün mertebe büyük bir sistem kurulmaya çalışılır. 2- PV Modül teknolojisinin seçilmesi: Farklı PV teknolojilerinin verimleri, sıcaklık kayıpları ve düşük ısınım şartlarındaki verimleri farklıdır. Tüm parametrelerin değerlendirilmesi gereklidir. 3- Sistemin montaj yerinin ve buna uygun montaj konstrüksiyonunun seçilmesi (Çatı montajı, sabit açılı açık alan montajı, cephe montajı, güneş izleme sistemi kullanılması vb.) 4- Montaj alanının etrafında gün içerisinde gölge yapması muhtemel yapıların ve günün ilgili saatlerindeki gölge miktarının, gün boyu günesin hareketinden kaynaklanan gölge miktarının belirlenmesi ve hesaplanması. 5- Evirici (invertör) konseptinin belirlenmesi 6- Evirici (invertör) gücünün hesaplanması. 7- Evirici geriliminin hesaplanması 8- Paralel PV dizi gruplarının sayısının belirlenmesi 9- Kablolama altyapısının oluşturulması.

Şebekeye bağlı bir konutun tipik fotovoltaik enerji üretim ve tüketim profilleri